Let op! De bezorger controleert jouw leeftijd op basis van jouw legitimatiebewijs. Alleen 18+

Sociaal verantwoord ondernemen


Bij IJswijnen geloven wij dat wij met vele kleine stapjes, grote resultaten kunnen behalen. Dat als we met z'n allen iedere keer een beetje meer doen, we ook iedere keer een beetje meer bereiken. Ook al is de impact van het IJswijnen team beperkt. Zeker met het huidige stikstof vraagstuk, zijn wij trots op wat wij al in de afgelopen jaren hebben bereikt. Onderstaand twee voorbeelden:

Hergebruik verpakkingsmateriaal

Om steeds zuiniger met verpakkingsmateriaal om te gaan heeft IJswijnen.nl de vier R’s geïntroduceerd:

1) Reduce
Voorkomen van verspilling van materialen en het efficiënt gebruiken hiervan. Alles wordt zoveel mogelijk opgebruikt, waardoor het afval wat IJswijnen.nl produceert minimaal blijft.

2)
Re-use
IJswijnen.nl hergebruikt verpakkingsmaterialen. De zakken waarin verpakkingsmaterialen worden aangeleverd en (wijn)dozen, worden weer gebruikt als vulmateriaal in de verzenddozen van alle bestellingen.

3) Recycle
Daar waar Re-use door ons niet mogelijk is, scheiden wij ons afval. Dat doen wij o.m. met papier, karton, glas en voor zover van toepassing gft.

4) Renew
IJswijnen.nl probeert steeds verder te gaan met het inzetten van nieuwe materialen met een lagere milieudruk. IJswijnen.nl is overgestapt op de verpakkingen van Flespakket. Flespakket maakt gebruik van een innovatievere manier van verzenden van flessen. Dit heeft eraan bijgedragen dat IJswijnen.nl het gebruik van o.m. noppenfolie meer dan heeft kunnen halveren.

Ondersteuning goed doel - Stichting Satu Persatu

Wij ondersteunen de Stichting Satu Persatu. Wij vinden het van belang dat wij iets doen wat echt een positieve impact heeft. Stichting Satu PerSatu zet zich in voor betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kansarme kinderen en hun ouders in Malang, Indonesië (eiland Java).

Door middel van concrete educatieve voorzieningen waarbij specifieke vakopleidingen worden gegeven dragen zij bij aan betere leefomstandigheden. De stichting houdt zich daarnaast bezig met Skill-training, Microfinanciering en Scholarship support.

Door middel van deze projecten helpt Satu PerSatu met de eerste stap zodat men een baan kan vinden, een kleinschalige onderneming kan starten en hun kinderen weer naar school kunnen gaan. Kijk voor meer informatie op http://www.satupersatu.org